Blästring för ytbehandling

Ytbehandling av stål sker oftast med en teknik som kallas blästring innan detaljen går vidare till nästa steg i tillverkningsprocessen. Blästringen utförs med blästerpistoler som kan skicka sand, glas eller något annat blästermedel i granulatformat mot stålytan som gör att den blir matt. Denna process tar bort all ytspänning som gör att risken minskar för att stålet ska splittras om det utsätts för någon slags yttre påverkan. Man kan säga att det blir mer elastiskt eller segt. Detta är en säkerhetsåtgärd som är nödvändig för att skydda slutanvändaren. Avgradning är också ett viktigt syfte för blästring, vilket innebär att vassa kanter och att “skägg” på produkterna som uppstår vid utskärning tas bort.

SandblästringBlästring med stålkulor är till för att få bort grövre orenheter. Sandblästring har en viktig plats inom blästring och används vid rengöring av ytor. Värmepannor och rostiga föremål rengörs lättast med hjälp av sandblästring. All sand fångas upp och återanvänds så att så lite som möjligt går till spillo på verkstadsgolvet. Detta är alltså en ytbehandlingsteknik som gör att man kan återanvända gamla föremål på nytt.

Trumling påminner om blästring, men med skillnaden att processen får sköta sig självt helt automatiskt i en trumlingsmaskin. I denna läggas något granulat tillsammans med detaljerna som ska trumlas och därefter slås maskinen på och börjar vibrera vilket gör att granulatet slår mot ytan som då ger samma effekt som vid manuell blästring. Denna metod används främst för små detaljer där det kan vara svårt att nå hela ytan manuellt.

I Sverige finns många som arbetar med blästring, men mot olika slutanvändare. Sannolikt har du en lokal verkstad som blästrar enskilda objekt som exempelvis bilar och andra fordon för omlackering. Blästring för tillverkningsindustrin kräver helt annan expertis och här gäller det att få tag på en expert inom legoblästring.